Medarbejdere

Her kan du danne dig et indtryk af kontorets medarbejdere og se vores kompetencer og specialer. Du er velkommen til at kontakte os via vores emailadresser. 

På de følgende sider kan du både se og læse om firmaets advokater.

Under siden administrative medarbejdere finder du firmaets administrative medarbejdere, som du vil møde i telefonen, når du kontakter os.

 

Advokater

Advokat Jess Aagaard (H)
ja@aagaardadvokater.dk

Indehaver

Født 1961

Advokatbestalling 1993

Møderet for landsret 1995

Møderet for Højesteret 2005

Certificeret Bestyrelsesadvokat 2008

Arbejdsområder: Generalist med vægten lagt på erhvervsret, herunder selskabsret, generationsskifte, entrepriseret, retssager og kontraktsret.

Medlem af flere kommercielle og ikke-kommercielle bestyrelser og derigennem stor erfaring med drift og udvikling af virksomheder. Virket indebærer desuden et meget bredt netværk af forskellige erhversdrivende, hvilket udgør en kontaktflade, som klienterne kan høste stor gavn af ved søgning efter samarbejdspartnere.

Sprog: Engelsk

Publikationer: Ugeskrift for Retsvæsen 2001 B 2
Advokat Peter Bang-Olsen (H)
pbo@aagaardadvokater.dk

Advokat

Født 1953

Advokatbestalling 1982

Møderet for Højesteret

Beneficeret og autoriseret bobestyrer ved Retten i Svendborg

Selvstændig i perioden 1982 til 2011

Medlem af flere bestyrelser

Fhv. medlem af politiklagenævnet, nu medlem af Advokatnævnet

Arbejdsområder:

Generalist med hovedvægten på følgende områder:
Dødsbobehandling
Strafferet
Familieret
Erhvervsrådgivning
Retssager
Advokat Peter Flint Jensen (L)
pfj@aagaardadvokater.dk

Født 1952

Advokatbeskikkelse 1990

Møderet for Landsret 1991

Uddannet landinspektør 1978

Lektor (deltid) ved SDU (underviser primært i forhold vedrørende fast ejendom)

Arbejdsområder: Specialviden vedrørende fast ejendom, herunder
Køb og salg af fast ejendom, miljøret / naboret, herunder hegnslov, projektudvikling
mangler ved fast ejendom, lejeretlige sager og mortifikation

Beskæftiger sig i øvrigt med: Dødsbobehandling, testamenter, ægtepagter, retssager.

Juridisk konsulent for Foreningen af Hegnssyn i Danmark

Ofte anvendt dirigent ved generalforsamlinger

Formand for Hans Peter Hansen og hustru Margrethe Hans Fond (kunstnerboligen ”Gammel Have”), formand for ”Skilte- og facadeudvalget i Ringe” og formand for ”By og Land Midtfyn”

Artikler i ”Landinspektøren” og ”Byplan”.
Advokat Benny Collenburg
bc@aagaardadvokater.dk

Advokat
Mediatoradvokat

Født 1959

Advokatbestalling 1991

Møderet for landsretten 1995

Arbejdsområder:

Generalist med hovedvægten på følgende områder:
Gældssanering
Dødsbobehandling
Insolvensret
Familieret
Foreningsret
Erhvervsrådgivning
Retssager
Straffesager

Varetager rådgivningsopgaver for lokale, regionale og landsdækkende foreninger.
Benyttes ofte som dirigent ved generalforsamlinger i boligforeninger og andre lokale og regionale foreninger.

Bestyrelsesformand Turistforeningen for Nyborg og Omegn 2007-
Formand Nyborg Voldspil 2004-2005
Bestyrelsesmedlem Nyborg Friskole 1998-2004
FU-medlem Nyborg Voldspil 1996-2000
Formand Løkken-Vrå Erhvervsråd 1992-1994
Næstformand Vendsyssel Udviklingsråd 1992-1994

Sprog: Engelsk og tysk
Advokat Magdalena Hochnowska
mh@aagaardadvokater.dk

Født: 1980
Uddannet cand.merc.jur 2007
Uddannet cand.jur 2009
Advokatbestalling 2013

Arbejdsområder:
Generalist med hovedvægten på følgende områder:
Ansættelsesret
Lejeret
Entrepriseret
Familieret
Fast ejendom
Erstatningsret
Erhvervsrådgivning
Retssager
Straffesager

Har en bred erfaring med rådgivning indenfor arbejds- og ansættelsesret herunder rådgivning i forhold til konfliktløsning med udenlandske medarbejder.

Taler flydende polsk og engelsk og har udført tolkearbejde for Domstolene, specielt i forbindelse med straffesager.
Gl. Torv 2
DK-5800 Nyborg
Tel: +45 65 31 14 41
Fax: +45 65 31 54 41
Andresens Købmandsgaard 3,1
DK-5300 Kerteminde
Tel: +45 65 32 30 40
Torvet 3A
DK-5750 Ringe
Tel: +45 62 62 39 00
Fax: +45 63 62 39 79