Aagaard Advokater

Arbejdsområder

Arbejdsområder

 

 
 

Sagsområder

Vi tilbyder rådgivning på en bred vifte af områder, og har via vores netværk mulighed for at give dig den helt optimale rådgivning, som passer til dine behov. 

På de følgende sider kan du læse nærmere om vores ydelser på de enkelte sagsområder. Derigennem kan du få klarhed over, hvordan vi kan hjælpe dig med dit specifikke behov.

Ikke nævnt på listen ? 

Ud over de nævnte sagsområder kan vi også yde kvalificeret bistand på en masse andre områder, så kontakt os endelig for en drøftelse af dine behov - selvom området måske ikke er nævnt på vores hjemmeside.

 

Handel med fast ejendom

Både som sælger og køber af fast ejendom kan du via vores rådgivning få sikkerhed for en ordentlig handel - udover skødet !! Mange udbydere - og vi er uvildige. I disse tider, hvor der kommer flere og flere udbydere på ejendomsmarkedet og de tilknyttede ydelser kan det være svært at vide hvem man skal gå til med sin ejendomshandel. 

Læs mere...


Inkasso

Livsnerven i enhver virksomhed er likviditet, og vi kan hjælpe med at forbedre livkviditeten. Har din virksomhed mange ubetalte fakturaer? Vi har erfaring med, at adskillige erhvervsvirksomheder ikke er tilstrækkeligt udrustet til at håndtere manglende betaling af fakturaer på en relevant måde.

Læs mere...


Testamenter

Er I ikke gift, eller er I gift, men har særbørn, bør I overveje, hvad der sker med Jeres hus, pensioner og penge, hvis én af jer går bort. Et testamente kan sikre, at Jeres børn, ægtefælle eller samlever får den mest hensigtsmæssige arv, og derfor eksempelvis ikke behøver at sælge huset.

Læs mere...


Ægtepagter

Tænker I på at blive gift, men føler Jeres økonomiske forhold er meget forskellige, kan en ægtepagt være løsningen, der sikrer ligeværdige forhold i ægteskabet og efter. Mange kommende ægteskaber, specielt, hvor det ikke er parternes første ægtskab, ville kunne begyndes på et mere sikkert grundlag via en ægtepagt. 

Læs mere...


Bodelingsoverenskomster

Når man står i en af livets vanskeligste situationer - skilsmisse - er det svært at bevare overblikket og finde orden i de økonomiske forhold. Vi kan hjælpe med at finde en fornuftig og ligeværdig løsning. Tingene skal jo deles. I forbindelse med en skilsmisse/separation opstår spørgsmålet: "Hvordan skal vi fordele tingene mellem os?

Læs mere...


Lejekontrakter

Både for lejere og udlejere er der meget at hente i en gennemgang og optimering af lejekontrakten. Vi kan hjælpe både med at udfærdige kontrakter og sikre kontrakten gennemførelse eks. udsættelse af lejere.

Læs mere...
Retssager

Det at føre en retssag er en svær kunst, hvor der er mange faldgruber. Vi anbefaler derfor, at man antager en advokat, hvis man ønsker at føre en retssag. Det samme gælder, hvis man er sagsøgt, da der er mange teknikker og procedurer i retten, som man bør kende for at "forsvare" sig bedst muligt.  

Læs mere...

Gældssanering og akkord

Aagaard Advokater har stor erfaring, når det drejer sig om gældssanering og akkord. Dette gælder rådgivning og vejledning både til private og til erhverv, når de økonomiske forhold nødvendiggør en gennemgang og ændrede tiltag for igen at få styr på likviditeten og økonomien i øvrigt.

Læs mere...

Rekonstruktion

Det er frustrerende, når ens virksomhed har masser at lave, men har problemer med at betale forfaldne regninger. Nogen virksomheder vælger den kortsigtede løsning ved at lade regningerne ligge til pengene er der, hvilket medfører både utilfredse leverandører og store inkassoomkostninger.

Læs mere...
Selskaber

At rådgive om selskabsretlige forhold omfatter ofte mere end kendskab til den selskabsretlige disciplin. God sans for forretningsforhold, kendskab til erhvervslivets vilkår og en vis ballast på det skattemæssige område giver en bedre rådgivning.

Læs mere...

Bestyrelsesarbejde

En bestyrelses overordnede opgave er at medvirke til at udvikle strategier for virksomhedens fremtidige virke. Det kræver mere end juridisk indsigt. Det kræver bl.a. forretningssans og regnskabsforståelse.

Læs mere...

Ejendomsadministration

Vi tilbyder at forestå al løbende administration af ejerforeninger,  andelsboligforeninger og udlejningsejendomme. Vi overvåger indbetalinger sørger for at regninger bliver betalt, laver regnskab, virker som dirigent på generalforsamlinger, udfærdiger lejekontrakter, etc. 

Læs mere...
Landbrug

Gartneriets og landbrugets retlige forhold er et af vores fokusområder.

Læs mere...

Etableringsvejledning

Vi har gennem flere år været tilknyttet ordningen gratis rådgivning for iværksættere. Vi tilbyder således en GRATIS snak om, hvordan du bør starte din virksomhed, herunder hvilken selskabsform der skal vælges, eventuel beskyttelse af navn og produkt, ansættelse af personale, lejeaftaler.

Læs mere...

Ansættelsesret

Både som arbejdsgiver og som arbejdstager kan du få behov for juridisk bistand hos advokat. Hvis du har behov for assistance i forbindelse med en gennemgang af en ansættelseskontrakt, ændring af ansættelsesvikår og afskedigelse bør dit førstevalg af advokat være Aagaard & Alsted Advokatfirma.

Læs mere...
Dødsbobehandling

Med kontorets autoriserede bobestyrer tør vi godt sige, at vi er særdeles kompetente med alt der har med dødsbobehandling at gøre. I de offentligt skiftede dødsboer bliver vi ofte udpeget af retten. Der er også mulighed for, at arvingerne kan pege på een af vore autoriserede bobestyrer, såfremt betingelserne for privat skifte ikke er til stede.

Læs mere...

Konkursboer

Vi bliver ofte af såvel kreditorer som indehavere anmodet om at bistå ved indgivelse af konkursbegæringer og om at efterfølgende at forestå behandlingen af konkursboet. 

Læs mere...