Aagaard Advokater

Gældssanering og akkord

Gældssanering og akkord

 

Aagaard Advokater har stor erfaring, når det drejer sig om gældssanering og akkord. Dette gælder rådgivning og vejledning både til private og til erhverv, når de økonomiske forhold nødvendiggør en gennemgang og ændrede tiltag for igen at få styr på likviditeten og økonomien i øvrigt.

Advokat Benny Collenburg har i mange år virket som medhjælper ved flere danske skifteretter i gældssaneringssager og har samtidig erfaring med de øvrige muligheder for økonomisk sanering og akkordering.

Det er vigtigt at rette henvendelse til advokaten i god tid, da dette i enhver henseende fremmer mulighederne for at finde en på sigt bærbar løsning. En rettidig aktion vil som regel samtidigt indebære, at der er flere muligheder for at få økonomien på ret køl igen.

Konkursloven indeholder bl.a. regler om gældssanering og tvangsakkord. Herudover er der mulighed for med ens kreditorer at indgå særligt tilrettede aftaler om akkordering eller afvikling, der præcist tager udgangspunkt i den konkrete sag eller det konkrete forhold. Dette gælder også gæld til det offentlige, hvor vi flere gange har bistået klienter med at indgå aftaler, der får afklaret gældsforholdene og samtidigt giver mulighed for at starte på en frisk og igen få økonomisk råderum.

Kontakt os for en uforpligtende snak og gennemgang. Så finder vi sammen ud af, hvorledes de økonomiske knuder løses op.