Aagaard Advokater

Retssager

Retssager

 

Det at føre en retssag er en svær kunst, hvor der er mange faldgruber. Vi anbefaler derfor, at man antager en advokat, hvis man ønsker at føre en retssag. Det samme gælder, hvis man er sagsøgt, da der er mange teknikker og procedurer i retten, som man bør kende for at "forsvare" sig bedst muligt.  

Vores erfaring 

Aagaard Advokater fører retssager på alle niveauer ved de danske domstole samt voldgiftssager, og vi holder os opdateret på alle områder indenfor procesretten.

Vigtigt at kunne stole på din advokat 

Hvis du enten som sagsøger eller sagsøgt er part i en retssag, er det - uanset om du er privatperson eller erhvervsdrivende - vigtigt for dig, at du vælger en advokat, som du kan tale med, og som du stoler på.

Det er din proces 

Hos Aagaard advokater betragter vi ikke en retssag, som blot en juridisk proces forbeholdt advokater. Vi er hele tiden i tæt samarbejde og dialog med vores kunder, da vi véd, at der også er et tidsmæssigt, personligt, psykologisk og et økonomisk aspekt i at gennemføre en retssag, som har stor betydning for vores kunder.

Hindre unødig tidsspilde 

Vi véd, at en retssag tager tid – nogen gange lang tid, men hos Aagaard Advokter sætter vi en ære i, at gennemførelsen på betryggende vis sker hurtigst muligt.