Aagaard Advokater

Selskaber

Selskaber

 

At rådgive om selskabsretlige forhold omfatter ofte mere end kendskab til den selskabsretlige disciplin. God sans for forretningsforhold, kendskab til erhvervslivets vilkår og en vis ballast på det skattemæssige område giver en bedre rådgivning.

Vi hjælper bl.a. med:

·        Valg af den rigtige selskabsform
·        Stiftelse af af anparts- og aktieselskaber, fonde, kommandit- og interessentskaber
·        Ledelsesforhold
·        Direktørkontrakter
·        Fusioner og spaltninger
·        Aktieoverdragelser
·        Likvidation
·        Omdannelse til A/S, ApS
·        Hæftelsesforhold
·        Kapitalændringer
·        Ejeraftaler
·        optionsordninger

Kontakt advokat Jess Aagaard pr. email ja@aagaardadvokater.dk eller telefonisk på 65 31 14 41 for en uforpligtende drøftelse herom.