Aagaard Advokater

Rekonstruktion

Rekonstruktion af virksomheder og betalingsstandsning

 

Det er frustrerende, når ens virksomhed har masser at lave, men har problemer med at betale forfaldne regninger. Nogen virksomheder vælger den kortsigtede løsning ved at lade regningerne ligge til pengene er der, hvilket medfører både utilfredse leverandører og store inkassoomkostninger.

Vi anbefaler, at du tager en drøftelse med os om dine behov og muligheder, hvilket vil være den mest fordelagtige løsning på langt sigt.

Aagaard Advokater fungerer som kuratorer i konkursboer.

Vi har en målsætning om, at alle konkursboer skal afsluttes så hurtigt, som forholdene tillader det - af hensyn til både fallent og kreditorer.

Desuden hjælper vi gerne til med det praktiske, når du har et tilgodehavende hos et konkursbo.

Kontakt

Kontakt os pr. email eller telefonisk på 65 31 14 41 for at høre mere.