Aagaard Advokater

Historie

Historie

 

 
 

Aagaard Advokater er resultatet at sammenlægningerne af 5 advokatforretninger på østfyn.

Efter at have været ansat i 7 år i det daværende Groth-Andersen & Nørkær i Svenborg etablerede Jess Aagaard i 1998 advokatkontor i Kerteminde ved opkøb af en forretning tilhørende Flemming Borch. I 2003 opkøbtes afdøde advokat Jørgen Møllers advokatkontor i Munkebo. Virksomheden blev effektiviseret, og det samme personale kunne nu præstere en omsætningen der på dette tidspunkt var fordoblet.

Som led i et generationsskifte solgte Tage Alsted pr. den 1. januar 2005 sit kontor i Nyborg til Jess Aagaard. Dannelsen af Aagaard & Alsted, advokatfirma var herefter en realitet.

For at samle kræfterne solgte advokat Ivar Hviid pr den 1. oktober 2007 sin forretning til Jess Aagaard og Ivar Hviid blev ansat. I samme forbindelse ændres navn til Aagaard Advokater.

Advokat Ivar Hviid er fortsat ansat i Aagaard Advokater og yder en særdeles aktiv indsats.

I 2011 har vi overtaget Ret & Råd Fyns afdeling i Nyborg og med fulgte advokat Peter Bang-Olsen, der forinden har drevet selvstændig virksomhed siden 1982.

Pr. 31.12.2012 har vi overtaget Peter Flint Jensens kontor i Ringe og ansat Peter.

Aagaard Advokater er herefter det ubetingede største advokatkontor på Øst og Midtfyn - og vi ved at det forpligter!