Aagaard Advokater

Lejekontrakter

Lejekontrakter

 

Både for lejere og udlejere er der meget at hente i en gennemgang og optimering af lejekontrakten. Vi kan hjælpe både med at udfærdige kontrakter og sikre kontrakten gennemførelse eks. udsættelse af lejere.

Nye regler pr. 1.7.2015:

Den nye lejelov indeholder væsentlige ændringer bl.a. forbud mod trappeleje, ligesom vilkår om nymaling ikke længere med sikkerhed kan opretholdes. Endvidere er indført en ny standard - A9. 

For udlejer

Vi kan tilbyde en gennemgang af dine lejekontrakter for at optimere din udlejningsvirksomhed. Både for beboelsesudlejer og erhvervsudlejer kan der hentes og spares mange penge og unøddige besværligheder ved et jævnligt tjek af kontrakterne og forholdene i øvrigt.

Derved opnår man blandt andet følgende fordele:

  • Sikkerhed for optimale vilkår i en udlejningsvirksomhed  
  • Korrekt og holdbar regulering af lejens størrelse eller a conto bidrag
  • Forebyggelse af tvister med lejere
  • Varetagelse af tvister ved huslejenævn eller boligret

Udover en ren økonomisk fordel kan vi således levere en sikkerhed for dine fremtidige lejeforhold i form af et sikkert fundament for lejekontrakten.

For lejer

Vi kan gennemgå din lejekontrakt for at afdække dine rettigheder og pligter i henhold til kontrakten. Såvel for beboelseslejere og erhvervslejere kan en gennemgang give et stort udbytte i form af følgende:

  • Afsløre ugyldige vilkår eks. som strider imod beskyttelsespræceptiv lovgivning
  • Forebygge eventuelle konflikter ved fraflytning
  • Få tjekket gyldigheden af lejens størrelse
  • Få hjælp til at gøre indsigelser mod lejevilkårene eller lejeforhøjelser

Selv en hurtig gennemgang af din lejekontrakt vil kunne give dig et bedre indblik i dine forpligtelser over for udlejer.

For beboerrepræsentationer

Vi bistår jævnligt beboerrepræsentationer med deres arbejde og sørger for, at de har et korrekt grundlag til at kommunikere med udlejer på. Vi kan derfor yde kvalificeret sparring over for de ofte vanskelige lejeretlige spørgsmål, som beboerrepræsentationerne tumler med.

 

Som det fremgår ovenfor har kontoret stor erfaring med lejeforhold, og uanset om du er lejer eller udlejer vil du kunne opnå store fordele ved at lade os bistå dig.