Aagaard Advokater

Ægtepagter

Ægtepagter

 

Tænker I på at blive gift, men føler Jeres økonomiske forhold er meget forskellige, kan en ægtepagt være løsningen, der sikrer ligeværdige forhold i ægteskabet og efter. Mange kommende ægteskaber, specielt, hvor det ikke er parternes første ægtskab, ville kunne begyndes på et mere sikkert grundlag via en ægtepagt. 

Statistikken 

Ca. halvdelen af alle ægteskaber ender desværre med separation og skilsmisse. Familiebegrebet er udvidet. I dag er det sædvanligt med mange sammenbragte børn. Lovgivningen der regulerer samlivsforhold, ægteskaber, separationer, skilsmisser og dødsfald kan i visse situationer være tilstrækkelig, men meget ofte vil man have behov for at tilpasse sig de nye familiemønstre. Det sker ved hjælp af bl.a. samlivskontrakter, ægtepagter og testamenter.

Standarddokumenter på nettet ? 

Man kan finde mange standarddokumenter på nettet. Pas på med at bruge disse standarder for det er langt fra sikkert at din situation passer til den standard du finder.

Aftale mellem jer 

En ægtepagt er en aftale mellem ægtefæller, som regulerer formueforholdet i ægteskabet.

Fælleseje 

Det er de færreste der ved, at når man indgår et ægteskab og ikke foretager sig noget, vil der automatisk opstå et formuefællesskab (også kaldt fælleseje), som omfatter alt hvad man ejer ved ægteskabets indgåelse samt alt, hvad man hver især fremtidigt erhverver. I tilfælde af separation eller skilsmisse vil der herefter ske en ligedeling af parternes formuer.

En ægtepagt er det din mulighed for at ændre på formueforholdet og opnå den formueordning, som du ønsker. Med en ægtepagt om særeje kan du nemlig sikre dig, at dine værdier slet ikke skal deles ved en evt. skilsmisse.

Nye regler efter 1/1 2007  

Den 1. januar 2007 trådte der en ny lov i kraft, og den medfører, at rate- og kapitalpensioner som udgangspunkt ikke skal ligedeles i forbindelse med en evt. skilsmisse. Det udgangspunkt kan ændres ved ægtepagt, så disse pensioner istedet deles lige ved skilsmisse. Ønsker man derfor en forsat ligedeling kræves derfor en ægtepagt.

Lovgivningen opstiller en række krav, som skal være opfyldt før, ægtepagten kan betragtes som gyldig. Der er derfor god grund til at få advokatbistand til oprettelse af en ægtepagt. Aagaard og Alsted har mange års erfaring med udfærdigelse af ægtepagter og du er derfor altid velkommen til at kontakte os for at få en konkret rådgivning omkring gældende retsregler og dine personlige ønsker.

Kontakt os og hør nærmere 

Du er velkommen til at kontakte os pr. email eller telefonisk på 65 31 14 41 for at høre nærmere.