Aagaard Advokater

Testamenter

Testamenter

 

Er I ikke gift, eller er I gift, men har særbørn, bør I overveje, hvad der sker med Jeres hus, pensioner og penge, hvis én af jer går bort. Et testamente kan sikre, at Jeres børn, ægtefælle eller samlever får den mest hensigtsmæssige arv, og derfor eksempelvis ikke behøver at sælge huset.

Også den almindelige kernefamilie kan have behov for et testamente, herunder for eksempel hvis man ønsker at sikre sig at arvingerne skal modtage arven som særeje og derved behold arven ved en eventuel senere skilsmisse.   

Nødvendigt at tage stilling 

Det er de færreste af os, der har lyst til at tale om døden, selvom vi alle ved, at døden nok skal indhente os en dag. Det kan give mange problemer for dine efterladte, hvis der ikke er taget stilling til, hvorledes dine værdier skal fordeles. Det betaler sig derfor at være godt forberedt, inden det er for sent. Vi rådgiver altid ud fra at døden kan indtræffe når som helst.

Hvem kan oprette testamente 

Med et testamente kan du sikre dig, at dine værdier bliver fordelt lige som du ønsker det. Enhver, der er over 18 år og ved sin fornufts fulde brug, kan oprette et testamente. Det kan du gøre som notartestamente eller vidnetestamente.

Arveloven 

Arveloven opstiller en række krav til blandt andet hvem der kan arve efter hinanden, og hvor meget en arvelader kan testere over. Har du tvangsarvinger (ægtefæller og børn) kan du kun testere over halvdelen af arven og har du ingen tvangsarvinger, kan du frit disponere over dine ejendele

Vidste du fx, at ugifte ikke automatisk arver efter hinanden?  Eller ved du måske, hvordan arven skal fordeles, når I har fællesbørn og/eller særbørn? Der findes utallige af spørgsmål, som er relevante at forholde sig til, således man på bedste vis kan sikre hinanden i et ægteskab eller i et samlivsforhold.

Fokus på din situation og dine ønsker 

Vi rådgiver med udgangspunkt i dine egne ønsker og behov. Alle steder, hvor lovgivningen giver mulighed for det, udformer vi konkrete dokumenter efter dine individuelle behov frem for at benytte standardprægede løsninger. Derfor er det vores opgave at udfærdige testamentet individuelt på baggrund af dine ønsker, ligesom det er afgørende for os, at rådgivningen sker i et forståeligt sprog, så du får det bedst mulige indsigt og grundlag for dine beslutninger.

Kontakt os får at høre nærmere 

Vi har gennem mange års erfaring opbygget fagligt indblik i private forhold. Vi lægger vægt på dine personlige behov og hjælper dig med at få de arvemæssige forhold på plads. Du er derfor velkommen til at kontakte os pr email eller telefonisk via 65 31 14 41 og få skræddersyet dit testamente, som du ønsker det.