Aagaard Advokater

Full-service

Full-service

 

 
 

Vi løser i langt overvejende grad sagerne in-house. Vi er dog meget bevidste om, at vi ikke har kompetence til at løse alle opgaver. Uanset dette ønsker vi at kunne løse så mange former for juridiske opgaver som muligt. I de tilfælde hvor vi ikke selv finder os i stand til at løfte opgaven, allierer vi os med specialister fra andre advokatkontorer, som vi er i samarbejde med. Vi har overblikket over hvor de bedste specialister sidder. Fordelen ved dette er, at kunderne fortsat kan bevare kontakten med den sædvanlige fortrolige samarbejdspartner i Aagaard Advokater.