Aagaard Advokater

Ansættelsesret

Ansættelsesret

 

Både som arbejdsgiver og som arbejdstager kan du få behov for juridisk bistand hos advokat.

Hvis du har behov for assistance i forbindelse med en gennemgang af en ansættelseskontrakt, ændring af ansættelsesvikår og afskedigelse bør dit førstevalg af advokat være Aagaard & Alsted Advokatfirma.

Du bør også rådføre dig med en advokat i forbindelse med behandling af ansatte i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Vi rådgiver også inden for håndtering af arbejdsskader, herunder anerkendelse, anmeldelse og fastsættelse.